top of page

Uppskalning hos Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har under en tid utforskat möjligheterna med att använda vårt ramverk Intric.ai för att tillgodose sina krav på att använda AI i organisationen, något ni kan läsa om här.


Vi är nu otroligt stolta över att kunna meddela att Sundsvall väljer att skala upp användandet av Intric för att tillgodose en rad spännande användningsfall, och vi kommer att jobba tätt tillsammans för att vidareutveckla ramverket till att bli ännu bättre.  

Sundsvalls kommun är inte vilken kund som helst, förutom att vilja effektivisera och strömlinjeforma processer i dagsläget har de även en gedigen vision för hur AI ska användas framgent.

Sundsvall kommuns vision linjerar mycket väl med de tre ledstjärnor vi följer när vi utvecklar Intric. Att AI ska vara; Enkelt, Öppet, och Säkert.

Läs nedan om några av de områden som var viktiga för Sundsvall, och hur Intric uppfyller dem.Enkelt

Sundsvalls kommun vill ha en plattform som är enkel att använda, men inte enbart för de första mest uppenbara användningsfallen, utan de vill även att man obehindrat kan bygga mer komplicerade flöden, både med data från flera källor som input och att kunna interagera med en rad olika interface för output.Öppet


Intric’s fullkomliga transparens, ända ner till valet av modell, konfiguration samt den data som ligger till grund för varje anrop av en AI-tjänst faller helt i linje med Sundsvalls höga krav på transparens.Källkoden till Intric kommer även inom kort att släppas, vilket innebär en rad nya möjligheter. Allt från att det ger maximal transparens i lösningen, och säkerställer en långsiktighet i projektet till att utvecklare och organisationer kommer att kunna granska och bidra med egna funktioner.Säkert

Sundsvalls kommun tar arbetet kring behandling och säkerhet av personuppgifter mycket seriöst, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. I Intric är det möjligt att använda olika modeller, samt smidigt konfigurera var de hostas. Det kan vara allt ifrån i molnet, till inooLabs servrar på svensk mark, eller varför inte kommunens egen datahall, vilket gör att kommunen känner sig säker på att de kan uppfylla kraven.Skalbart

Utvecklingen av AI, särskilt stora språkmodeller, går i en rasande takt. Med Intric’s modulära tänk är de senaste API-baserade och öppna språkmodellerna aldrig mer än ett knapptryck bort. 

Ingen mer inlåsning mot en enskild aktör eller black-box lösning, vilket framtidssäkrar de användningsfallen man bygger med hjälp av Intric till den högsta grad.Delningsbart

Den sista, och för övrig offentlig sektor kanske viktigaste aspekten är delningsbarheten av lösningen.

En modul som utvecklas för till exempel en kommun ska vara tillgänglig för användning av fler. På så sätt säkerställs en effektiv allokering av resurser, samtidigt som vi snabbare tillsammans kan utforska fler spännande användningsfall och skapa mer jämlika villkor för användningen och möjligheterna med AI.Följ utvecklingen

Du kan även läsa mer direkt från Sundsvalls kommun beskriver sina nästa steg här.


Har du andra frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna för en demo eller bara en snabb diskussion, eller följ oss på LinkedIn för att bli notifierad vid släpp av nya artiklar.Testa själv!

Om du vill prova hur en av modulerna i Intric fungerar, nämligen ChatBot-modulen, har vi satt upp några exempel i vår demo app. Där kan du även testa hur den skulle fungera med data från din egen webbplats!


Comments


bottom of page