top of page

Nya möjligheter med Intric: Transkribering

En av de många funktioner som lagts till i Intric på senaste tiden är Transkribering. En funktion som gör avancerad taligenkänning och transkribering tillgänglig för alla våra användare, helt utan extra kostnad. Läs vidare för att upptäcka hur Transkribering gör att du slipper transkribera ljudinspelningar manuellt, samt vilka fördelar det har för kommunikationen inom verksamheten!


På inooLabs strävar vi alltid efter att erbjuda det senaste inom AI till alla organisationer och företag. Vår plattform Intric utvecklas kontinuerligt för att möta våra användares behov och önskemål. När en av våra kunder inom den offentliga sektorn visade intresse för att kunna transkribera mötesinspelningar och andra ljudinspelningar direkt i Intric, tog vi genast tag i saken. Et voilà! Nu är transkribering möjligt – en funktion som kommer att effektivisera din tid och göra ditt arbete enklare. 


Omvandla tal till text – snabbt, enkelt och exakt

Men vad är transkribering och vilka fördelar medför funktionaliteten? Nu kan du som användare enkelt omvandla tal till text genom att smidigt interagera med vår plattform. Det innebär att mötesinspelningar, intervjuer, ljudfiler och videor snabbt, enkelt och exakt kan transkriberas från ljud till skrift. Detta ger möjligheter till effektivare sammanfattningar, analys av diskussioner, identifiering av nyckelord och mycket mer. Fem fördelar med Transkribering:


  1. Effektiva sammanfattningar: Möjligheten att snabbt transkribera mötesinspelningar gör det enkelt att skapa överskådliga sammanfattningar av viktiga diskussioner.

  2. Analyser av diskussioner: Genom att transkribera och analysera diskussioner kan användare identifiera mönster, trender och viktiga ämnen.

  3. Identifiering av nyckelord: Transkribering underlättar för användare att snabbt hitta och ta ut viktiga ord och fraser från inspelade samtal.

  4. Förbättrad delning och kommunikation: Med möjligheten att transkribera ljud- och videoinspelningar blir det enklare att dela och kommunicera information internt och externt.

  5. Tidsbesparing: Genom att automatisera transkriberingsprocessen sparar användare värdefull tid och kan istället fokusera på andra uppgifter. Summa summarum, du slipper transkribera manuellt!


Delningsekonomi i Intric


I Intric-plattformen omfamnar vi idén om delning, både när det gäller kunskap och utveckling. Först och främst är utvecklingen av transkriberings-funktionaliteten ett konkret exempel på en funktion som utvecklades åt en specifik kund: Sundsvalls kommun. Men som vi sedan gjort tillgänglig för alla användare av plattformen. 

Vi samlar även kontinuerligt in feedback och förslag på förbättringar från alla våra användare, både stora och små, för att förbättra och anpassa plattformen enligt era behov. Denna återkoppling används för att driva framåt utvecklingen av Intric och göra plattformen ännu mer användbar – för alla. 

Slutligen uppmuntrar vi kunder att dela med sig av sina erfarenheter gällande användandet av AI i organisationen, vilket skapar ett samarbetsklimat som är särskilt viktigt inom till exempel offentlig sektor, där liknande utmaningar ofta förekommer och man bör jobba tillsammans för att få maximal utväxling på sina begränsade resurser.

留言


bottom of page