top of page

Ett AI-ramverk för alla

Updated: Nov 23, 2023

En av våra ledstjärnor är att verka för att göra AI tillgängligt för alla. Med rätt modell på rätt plats kan man skapa otrolig nytta, där problem som tidigare inte varit möjliga att lösa med klassisk programmering kan tacklas inom några minuter. Processer som involverat mänsklig handpåläggning är nu möjliga att strömlinjeforma på en helt annan nivå med hjälp av AI.


Att använda AI är dock inte något som är tillgängligt för alla. Även om man vet hur man vill använda AI saknar man ofta kompetens och infrastruktur. Detta vill vi underlätta genom att skapa Intric.AI, ett AI-ramverk för alla. Fokus för ramverket ligger på ett enkelt, öppet, och säkert sätt att tillhandahålla AI-modeller som behandlar (för närvarande) text i olika arbetsflöden.


Varför nu?


Det är ingen hemlighet att AI har de senaste åren tagit världen med storm. Tjänster som ChatGPT har öppnat befolkningens ögon för kapabiliteten av språkmodeller. Det som kanske inte är lika uppenbart är att användningsfallen för denna teknik sträcker sig långt bortom en chatbot. På det stora hela innebär det att för uppgifter där följande komponenter finns tillgängliga:

  • problembeskrivning

  • specifik bakgrundsinformation relaterat till problemet

  • förväntat resultat


så kan en AI-modell utföra arbetet snabbt, skalbart, och outtröttligt.


När man tänker närmare på saken finns det en uppsjö av användningsfall som uppfyller dessa kriterier och vi kommer att ge konkreta exempel på dessa i kommande artiklar.
Det övergripande problemet

“Vi vet att AI kan hjälpa oss på många sätt i vår bransch och vi måste själva lära oss använda det för att hålla oss konkurrenskraftiga, men vi vet inte exakt hur vi går tillväga för att göra det effektivt och kontrollerat.”

AI är en komplicerad teknologi under konstant utveckling i högt tempo. För att lyckas implementera och dra nytta av AI på ett effektivt sätt måste företag hitta bra integrationspunkter mot sina existerande system och processer. Därför finns det ett övergripande problem som många företag tampas med just nu: “Vi vet att AI kan hjälpa oss på många sätt i vår bransch och vi måste själva lära oss använda det för att hålla oss konkurrenskraftiga, men vi vet inte exakt hur vi går tillväga för att göra det effektivt och kontrollerat.”


För just detta övergripande problem har vi valt att skapa Intric.AI, det generella AI-ramverket.

För att kunna sjösätta AI-funktionalitet på riktigt i sin organisation eller system krävs det i stora drag tre nyckelkomponenter:


  1. Infrastruktur att köra AI-modellerna

  2. Kompetens att välja och konfigurera rätt AI-modeller

  3. Kopplingar till existerande data och processer/applikationer


Dessa nyckelkomponenter tillhandahåller vi via ramverket och de ledord som vi följer i utvecklingen och kommer expandera mer på i kommande artiklar är att AI-funktionaliteten ska tillhandahållas på ett enkelt, öppet, och säkert sätt.
Vad är lösningen?


Lösningen på det övergripande problemet är att använda en tjänst eller ett verktyg som tillhandahåller bra integrationspunkter till existerande system och processer, så att man som företag istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi har i utvecklingen av Intric.AI haft som mål att se till att det blir så enkelt som möjligt att implementera AI, oavsett om det gäller att lägga till AI-funktionalitet i en existerande applikation, eller utveckla en tjänst som man vet kan dra nytta av AI-funktionalitet från grunden.


Intric.AI erbjuder en serie färdiga moduler, som till exempel en ChatBot, enkelt integrerbar på en existerande hemsida och ett Webbgränssnitt som är konfigurerbart för att till exempel skapa en intern sökfunktion som faktiskt fungerar. Huvudkomponenten är ett ramverk som kontrollerar tillgång och konfiguration till en rad olika språkmodeller (både proprietära och Open Source), samt tillåter användning på ett oändligt antal sätt.
Testa själv!


Om du vill prova hur ChatBot modulen fungerar har vi satt upp några exempel i vår demo app. Där kan du även testa hur den skulle fungera med data från din egen hemsida!
Nästa steg?


AI-modeller släpps i rasande takt, och likaså löper utvecklingen av Intric.AI ständigt vidare. Nuvarande utveckling drivs dels av våra egna visioner för hur vi tror att AI kommer att användas men också i nära samarbete med några av våra kunder.


Läs till exempel hur vi tillsammans med Sundsvalls kommun i ett utforskande projekt utvecklar Intric.AI för att realisera sina visioner om en Öppen plattform för AI inom kommuner.


Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna för en demo eller bara en snabb diskussion, eller följ oss på LinkedIn för att bli notifierad vid släpp av nya artiklar.

Comments


bottom of page