top of page

Sundsvalls kommun löser språkliga utmaningar med AI-assistent


Upptäck hur Sundsvalls kommun har utvecklat en digital assistent för vuxenutbildningen med hjälp av intric. Med AI hoppas de på att effektivt kunna tillgängliggöra information på flera språk och öka kommunikationen med invånare med olika språkbehov.
Utmaningen: att förbättra tillgängligheten


Sundsvalls kommun står inför en stor utmaning: att effektivt tillhandahålla sina tjänster till invånare som inte har svenska som modersmål, särskilt språksvaga grupper och elever. Kommunen har tidigare förlitat sig på Google Translate, men det har inte alltid varit tillräckligt pålitligt. Edwin Molina, projektledare på Sundsvalls kommun, berättar:


– Vuxenutbildningen är en mycket viktig verksamhet för vår region, inte minst för de pågående etableringar och satsningar som görs kring kompetensförsörjning. Här är det många som inte har svenska som modersmål, därför är det viktigt för oss att se till att tillgängliggöra informationen i så hög grad som möjligt.


En digital assistent som översätter och avlastar 


Sundsvalls kommun var tidiga ut att börja testa vår plattform. Arbetet var initialt i ett utforskande stadie, där man som organisation lärde sig om tekniken, och vad den hade för möjligheter och utforskade olika användningsfall. Detta utforskande ledde till en insikt om den betydande potentialen hos AI för offentlig sektor. Nu har samarbetet lett till att Sundsvall med hjälp av intric och AI har utvecklat en digital assistent för vuxenutbildningen. Assistenten förväntas avlasta verksamheten genom att hantera vanliga frågor i större utsträckning.


– Vi ser att den kommer att kunna guida våra sökande och elever på ett mer pedagogiskt sätt än traditionella webbsök eller chatbotar, säger Edwin.


Utöver att förbättra tillgängligheten för alla invånare kan assistenten även analysera användningsmönster för att identifiera kunskapsluckor och öka personalens effektivitet.


– Vi förväntar oss att detta projekt kommer att bidra till betydande förbättringar och tidsbesparingar. Genom att använda AI strävar vi efter att öka vår servicekvalitet gentemot invånare och företagare genom att göra informationen mer tillgänglig.Ett samarbete som skapar värde


Edwin förklarar att utvecklingen av den digitala assistenten sker i nära samarbete med inooLabs:


– Vi utvecklar tjänsten tillsammans, där inooLabs tillför sin djupa kunskap och expertis inom AI, medan vi bidrar med vår omfattande erfarenhet och förståelse för offentlig sektor samt tidigare projekt.

Sundsvall kommun har en växande backlog av idéer och planer för att maximera nyttan av AI-tjänsterna. Tillsammans med inooLabs och AI planerar de att fortsätta att utveckla och förbättra sina digitala tjänster. Dessutom ser kommunen fram emot att samarbeta med andra kommuner för att driva digitaliseringen inom den offentliga sektorn.


– Med fler projekt på horisonten ser vi fram emot att fortsätta att skapa värde och nytta inom den offentliga sektorn, avslutar Edwin.


 

Följ utvecklingen


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här för att hålla dig uppdaterad om Sundsvalls och andra kommuners framsteg.


Har du andra frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna för en demo eller en snabb diskussion.

Comments


bottom of page