top of page

Mönsterås kommun förenklar och förbättrar arbetsflöden med intric.ai


Med hjälp av vårt ramverk intric.ai har Mönsterås tagit ett betydande steg framåt för att förbättra sin service gentemot invånarna och effektivisera sina interna processer. Upptäck hur kommunen på mindre än en timme integrerade AI-funktionalitet med intric och öppnade dörrarna till framtiden.Minska svarstider och tillgängliggöra information


Mönsterås hade som mål att minska svarstiderna på supportärenden och göra information tillgänglig för alla medarbetare, utan att behöva skapa komplicerade strukturer med många intranätsidor. Detta ledde dem att nära samarbeta med inooLabs och dra nytta av ramverket intric. Torbjörn Andersson, IT-chef på Mönsterås kommun, förklarar det närmare:


- Det finns 290 kommuner i Sverige, och vår kommun tillhör snittet när det gäller antalet anställda. Framöver vet vi att det kommer bli mycket svårt att rekrytera personal inom många branscher. Vi måste göra allt vi kan för att förenkla, förkorta och förbättra många av våra interna arbetsflöden. 

Han framhåller att AI-baserade assistenter har möjlighet att underlätta detta arbete. Det handlar om att effektivt besvara frågor och förenkla tillgången till viktig information – både internt inom organisationen och gentemot medborgarna.AI-baserad assistent för kommunens medarbetare


Innan Mönsterås inledde sitt partnerskap med inooLabs genomförde de ett Proof of Concept (PoC), en tidig testfas för att bedöma genomförbarheten av idén att använda AI för att genomföra effektiviseringar. PoC’en utfördes med en amerikansk onlinetjänst och syftade till att samla in användarfeedback och insikter från teammedlemmar för att minimera oväntade risker. Mönsterås började experimentera med AI men stötte på en del problem när tekniken för den assistent de försökte bygga upp inte fungerade som förväntat. När Mönsterås sedan kom i kontakt med inooLabs blev det dock tydligt att de med hjälp av inooLabs djupa kunskap inom AI kunde komma snabbare framåt genom att lämna PoC’en bakom sig och direkt börja använda intric för att få en fungerande lösning som kunde tas i bruk.


Torbjörn förklarar att den AI-assistenten som nu finns via intric på kommunen är designad för att ta hand om vanliga frågor som kommer in till IT-avdelningens Helpdesk, med syftet att lätta på avdelningens arbetsbörda. Ett tidigare hinder var bristen på insikt i hur tekniken fungerar och den personliga kontakten med de amerikanska företagen de experimenterat med innan. Detta sammanföll med beslutet att testa intric-plattformen och sedan samarbeta med inooLabs.Personlig kontakt och enkelt att förstå AI


- Vi fick bra initial personlig kontakt med möjlighet att förstå tekniken bättre. Vi fick även möjlighet att använda intric och komma i produktion utan att ta för stora ekonomiska risker, förklarar Torbjörn. 

Inom några dagar efter beslutet att satsa på intric var processen igång och med inooLabs hjälp tog det bara en timme att integrera intric på intranätet och gå live.


– På sätt och vis har det funnits digitala assistenter länge, men jag ser tydligt att språkmodeller som kan tränas med intern information ger betydligt bättre resultat, tillägger Torbjörn.Tillgängligt och användarvänligt


Intric erbjuder möjligheten att enkelt integreras i befintliga digitala plattformar såsom intranät eller offentliga webbplatser genom sina flexibla webbkomponenter. Detta gör att svenska kommuner snabbt kan komma igång med att dra nytta av intrics funktionalitet.


David Wallén, VD för inooLabs betonar plattformens användarvänlighet:

– Intric har en intuitiv webbportal som gör att användare inte behöver vara AI-experter eller programmerare för att komma igång. På så sätt innebär det att alla i organisationen kan dra nytta av systemet. 

Han tillägger att intric erbjuder olika användarroller beroende på användarens kunskapsnivå, eller ambition, inom AI där användare med avancerad AI-kunskap får tillgång till en detaljerad vy. De som bara vill ha det grundläggande för att få systemet att fungera får en enklare vy med de viktigaste funktionerna. Intric passar därför både större organisationer som vill fördjupa vissa delar av organisationen i hur AI fungerar, men även mindre organisationer där man bara vill få förbättringarna som AI kan medföra utan att behöva bry sig om hur tekniken fungerar.Framtiden får utvisa resultatet


Med intric.ai har Mönsterås kommun effektiviserat sina interna processer och indirekt förbättrat sin service gentemot invånarna. Genom att integrera AI-funktionalitet har de lyckats minska svarstiderna och göra viktig information mer tillgänglig för sina medarbetare. Eftersom samarbetet precis börjat ta fart, ska det bli spännande att se vilka möjligheter och resultat som kan uppnås tillsammans i framtiden.Följ utvecklingen


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här för att hålla dig uppdaterad om Mönsterås och andra kommuners framsteg.


Har du andra frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna för en demo eller en snabb diskussion.

Comments


bottom of page