top of page

AI-Stöd för högre servicekvalitet och kundnöjdhet

Förbättra servicekvaliteten och öka nöjdheten hos kunder och anställda med direkt tillgång till
AI-driven realtidssupport.

image.png

Vi är GDPR-kompatibla.

image.png

Intric för dina fältanställda

image.png

Ge dina anställda snabb och enkel tillgång till den
information dina anställda behöver, när de behöver den.

Bryt informationsbarriärer med mobilt AI-stöd

Höj kundnöjdhet och servicenivån, samtidigt som dina anställda får informationen de behöver för att lyckas.

Bryt det som hindrar era kunder från att få
den bästa servicen. Med Intric kan den information era anställda behöver ute i fältet göras tillgänglig på sättet som fungerar bäst 
för personen i fråga.

image.png
image.png

Interagera på över 80 språk

image.png

Full tillgång via mobil interface

image.png

Support i bild och text

Sätt igång en positiv cykel och ge ditt team ett verktyg för framgång

Minska osäkerhet och säkerställ att dina anställda har den information de behöver för att lyckas. Med Intric kan du erbjuda realtidsstöd skräddarsytt efter dina anställdas behov, snabba upp onboardingprocessen och få värdefulla insikter för interna förbättringar.

image.png

Snabba på din onboarding

Med vår chatbot kan alla få tillgång till interaktiva onboarding-material såsom guider, quiz och mycket mer. Det är intuitivt, snabbt och designat för att säkerställa en framgångsrik introduktion för ny personal. Vår plattform eliminerar långa onboarding-processer och låter ditt team prestera från start.

image.png

Information utifrån behov

Vår anpassningsbara kommunikationsteknik bryter språkbarriärer och möjliggör klar och tydlig kommunikation på över 90 språk. Detta efterfrågeanpassade system stödjer en mångfald från olika bakgrunder och bidrar till bättre förståelse och effektivitet i arbetsflöden.

image.png

Tillförlitligt realtidsstöd

Vår chatbot erbjuder kontinuerlig och pålitlig stöd, förankrad i dina interna rutiner och utbildningsmaterial. Anställda får realtidssvar på sina frågor, vilket minskar avbrott och maximera produktiviteten. Vår mobila lösning säkerställer att varje medlem i teamet får stödet de behöver, när de behöver det.

image.png

Förbättra genom insikter

Genom att analysera de interaktioner som sker mellan anställda och deras AI-assistenter, kan interna förbättringsområden identifieras. Dessa insikter möjliggör riktade interna optimeringar, vilket resulterar i ökad produktivitet och nöjdhet hos anställda.

Att komma igång med Intric är enkelt

Full support vid implementering

Användarvänligt interface

Boka en demo och upplev själv hur enkelt det är att komma igång och dra nytta utav det senaste inom AI

bottom of page